Díaz-Fierros Viqueira, F. (2002) “Tradición e modernidade na obra científica de Sarmiento”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (363), pp. 207–210. doi: 10.32766/brag.363.227.