Ferro Ruibal, X. (2002) “Lingua, vida cotiá e corridas de touros. Miscelánea inédita de Fr. Martín Sarmiento”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (363), pp. 63–93. doi: 10.32766/brag.363.220.