Barreiro Fernández, X. R. (2002) “A imprecación contra a morte de Xosé Labrada a primeira ’laudatio’ en honra do Padre Sarmiento”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (363), pp. 25–44. doi: 10.32766/brag.363.218.