Ferro Ruibal, X. (2001) “Un misal medieval na Coruña. ’A Coruña RAG lat.1’: lectura e significación litúrxica, cultural e política dun manuscrito”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (362), pp. 271–312. doi: 10.32766/brag.362.215.