Dobarro, X. M. (2001) “Manuel Curros Enríquez, José Fontenla Leal e a Real Academia Galega: observacións e datos sobre as súas orixes e vicisitudes”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (362), pp. 203–266. doi: 10.32766/brag.362.214.