Barreiro Fernández, X. R. (2001) “O tempo histórico de Curros”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (362), pp. 149–168. doi: 10.32766/brag.362.212.