López Sández, María. 2024. “De Trasalba a Lourenzá: A Paisaxe Na Obra De Francisco Fernández Del Riego”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 384 (April). A Coruña:365-75. https://doi.org/10.32766/brag.384.852.