García Martínez, Pablo. 2024. “Francisco Fernández Del Riego E a Xente De Galicia Emigrante: Historia Dunha disensión Produtiva”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 384 (April). A Coruña:321-45. https://doi.org/10.32766/brag.384.850.