Villares, Ramón. 2024. “Fernández Del Riego, cónsul Da diáspora Galega (1945-1960)”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 384 (April). A Coruña:257-80. https://doi.org/10.32766/brag.384.848.