Román Ramos, Manuel. 2024. “Lourenzá En Del Riego”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 384 (April). A Coruña:35-40. https://doi.org/10.32766/brag.384.836.