Alonso Montero, Xesús. 2023. “Sobre a poesía De Florencio Delgado Gurriarán Nos Seus Inicios (1931-1934): Poeta Das Cousas Das Terras De Valdeorras (ou Sexa, Poeta matriótico) E, Asemade, Poeta Das Causas (ou Sexa, Poeta cívico, Poeta patriótico)”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 383 (April). A Coruña:219-23. https://doi.org/10.32766/brag.383.828.