Menéndez Rodríguez, Ana María. 2020. “Arredor Do pergamiño Vindel. Fondos Significativos Na Biblioteca Da RAG”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 381 (December). A Coruña:317-23. https://doi.org/10.32766/brag.381.800.