Alonso Pintos, Serafín. 2020. “A liña Do Galego Literario Na gramáticade Carballo Calero”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 381 (December). A Coruña:229-38. https://doi.org/10.32766/brag.381.794.