Alonso Montero, Xesús. 2019. “A colección Benito Soto, a Primeira Aventura poética Na Galiza Da Posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): Sobre O Seu Inicial Agaleguismo E Outras Notas”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 380 (December). A Coruña:291-99. https://doi.org/10.32766/brag.380.774.