Torres Queiruga, Andrés. 2018. “Morte E Transcendencia En María Victoria Moreno”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 379 (December). A Coruña:83-94. https://doi.org/10.32766/brag.379.723.