Puerto, José Luís. 2017. “Algunhas Claves Sobre a poesía De Antonio Fernández Morales”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378 (November). A Coruña:597-611. https://doi.org/10.32766/brag.378.714.