Freixeiro Mato, Xosé Ramón. 2017. “Percurso Vital E Intelectual Dun Galeguista Exemplar”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378 (November). A Coruña:441-47. https://doi.org/10.32766/brag.378.704.