Torres Queiruga, Andrés. 2017. “A Presenza Do Relixioso En Carlos Casares”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378 (November). A Coruña:337-48. https://doi.org/10.32766/brag.378.696.