Fusi Aizpurua, Juan P. 2017. “Os Intelectuais E a Democracia (espazos De Liberdade)”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378 (November). A Coruña:299-320. https://doi.org/10.32766/brag.378.694.