López Silva, Inma. 2017. “A Muller Como Tema Nos Textos Non Ficcionais De Carlos Casares”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378 (November). A Coruña:259-70. https://doi.org/10.32766/brag.378.690.