Alonso Nogueira, Álex. 2017. “O ’Deus’ De Carlos Casares E a ficción No Tempo Da Memoria”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378 (November). A Coruña:117-44. https://doi.org/10.32766/brag.378.680.