Castro, Francisco. 2017. “’Os Mortos Daquel verán’: Todo Era Verdade”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378 (November). A Coruña:105-15. https://doi.org/10.32766/brag.378.679.