Pajares, Carlos. 2017. “Carlos Casares E a Ciencia”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378 (November). A Coruña:39-44. https://doi.org/10.32766/brag.378.674.