Carro Rosende, Francisco Xavier. 2017. “Polos Buracos Da Memoria”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378 (November). A Coruña:25-34. https://doi.org/10.32766/brag.378.672.