López-Casanova, Arcadio. 2017. “Carlos Casares En Compostela: Formacion, Compromiso E manifestación”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378 (November). A Coruña:13-23. https://doi.org/10.32766/brag.378.671.