Ferro Ruibal, Xesús. 2016. “Cervantes E O ’Quixote’. A invención Do Humorismo”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 377 (November). A Coruña:389-400. https://doi.org/10.32766/brag.377.517.