López Foxo, Manuel. 2016. “A poesía última De Manuel María. Os Libros Que Abren O Seu Canto Final”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 377 (November). A Coruña:51-60. https://doi.org/10.32766/brag.377.496.