Villares, Ramón. 2015. “Pondal, O Bardo céltico”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 376 (November). A Coruña:405-14. https://doi.org/10.32766/brag.376.481.