Villares, Ramón. 2015. “Xenealoxía Dunha institución: Consello Da Cultura Galega E réxime autonómico”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 376 (November). A Coruña:287-306. https://doi.org/10.32766/brag.376.473.