Ferro Ruibal, Xesús. 2015. “Filgueira Valverde, Un Profesor-Alcalde Nas Cortes”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 376 (November). A Coruña:129-82. https://doi.org/10.32766/brag.376.467.