Fernández Rei, Francisco. 2015. “O Galego De Filgueira Valverde”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 376 (November). A Coruña:85-103. https://doi.org/10.32766/brag.376.464.