Axeitos, Xosé Luís. 2014. “O Sarmiento Exhumado Por Pintos, Precursor Do Rexurdir De Galicia”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 375 (November). A Coruña:253-56. https://doi.org/10.32766/brag.375.453.