Díaz, Xosé. 2014. “As liñas Da Conciencia. Castelao Ilustrador E deseñador”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 375 (November). A Coruña:233-37. https://doi.org/10.32766/brag.375.451.