Alonso Montero, Xesús. 2014. “Xosé María Díaz Castro: Dous Poemas Con Problemas”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 375 (November). A Coruña:105-18. https://doi.org/10.32766/brag.375.444.