Monteagudo, Henrique. 2013. “"Cuita grand’e Cuidado" (A 32) / ‘Coita grand’e Coydado’ (B 174) estratigrafía Da variación lingüística Nos Cancioneiros Trobadorescos”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 374 (November). A Coruña:209-99. https://doi.org/10.32766/brag.374.430.