Rodríguez Ruibal, Euloxio. 2013. “Compostela Como Espazo dramático Na Obra De Roberto Vidal Bolaño”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 374 (November). A Coruña:175-85. https://doi.org/10.32766/brag.374.428.