Ogando González, Iolanda. 2013. “Representacións Do aquí: Imaxes Do Teatro E O país De Roberto Vidal Bolaño”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 374 (November). A Coruña:67-102. https://doi.org/10.32766/brag.374.423.