Pascual Rodríguez, Roberto. 2013. “Oportunidades, Eivas E Experiencias; Algunhas conclusións Tras O Ano Roberto Vidal Bolaño”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 374 (November). A Coruña:41-66. https://doi.org/10.32766/brag.374.422.