García López, Emilia. 2012. “Diarios De Viaxe inéditos De Valentín Paz-Andrade”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 373 (November). A Coruña:261-74. https://doi.org/10.32766/brag.373.412.