Ramos Aguirre, Carlos. 2012. “Valentín Paz-Andrade: Por Unha Idea Activa De Galicia”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 373 (November). A Coruña:153-70. https://doi.org/10.32766/brag.373.406.