Seixas Seoane, Miguel Anxo. 2012. “Castelao á Luz De Paz-Andrade (1950-1982)”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 373 (November). A Coruña:71-96. https://doi.org/10.32766/brag.373.400.