González González, Manuel. 2010. “Uxío Novoneyra Coa Lingua Do Seu Pobo”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 371 (November). A Coruña:281-85. https://doi.org/10.32766/brag.371.367.