Rodríguez González, Olivia. 2010. “‘Novoneyra , Recitador. Un Exemplo De execución Do Verso Libre’ (na Lembranza De Ramón Barce)”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 371 (November). A Coruña:253-65. https://doi.org/10.32766/brag.371.363.