Patiño, Antón. 2010. “Escritura Do Corpo: Os ’poemas caligráficos’”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 371 (November). A Coruña:217-32. https://doi.org/10.32766/brag.371.360.