Lorenzo, Ramón. 2010. “Arredor Dos ’Eidos’ De Novoneyra”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 371 (November). A Coruña:151-71. https://doi.org/10.32766/brag.371.355.