López, Teresa. 2010. “Os camiños á Idade Media Na poesía De Uxío Novoneyra”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 371 (November). A Coruña:131-44. https://doi.org/10.32766/brag.371.353.