García Negro, María Pilar. 2010. “Novoneyra: Nova Xeira a poesía Como antídoto Contra O ruído”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 371 (November). A Coruña:109-23. https://doi.org/10.32766/brag.371.351.