Cabana, Darío Xohán. 2010. “Aspectos Formais Da poesía De Novoneyra”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 371 (November). A Coruña:53-59. https://doi.org/10.32766/brag.371.348.