García López, Xosé Anxo. 2009. “Lembranza Do Escritor Emilio Pita Robelo”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 370 (November). A Coruña:165-78. https://doi.org/10.32766/brag.370.339.