Fernández-Couto Tella, Mercedes. 2009. “A Biblioteca E O Arquivo Da RAG. Apuntamentos Para Unha Historia”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 370 (November). A Coruña:153-63. https://doi.org/10.32766/brag.370.338.